Pelosta kumpuava viestintä vain luo lisää pelkoa. Se on ihan hyödytöntä. Peirce Penney Intuitio

Tomas Vieira Tomas Vieira (1958–2010) syntyi Hong Kongissa portugalilaiseen sukuun ja asui ennen asettumistaan Australiaan Kanadassa ja Yhdysvalloissa. Hän oli varsinainen ”jokapaikan höylä” ja työskenteli niin yksityisellä puolella kuin vapaaehtoistehtävissä. Tomas oli aina suuresti kiinnostunut itsensä kehittämisestä ja piti paljon kursseja ja esitelmiä aiheesta. Hänen vahva ja vakaa pyrkimyksensä kasvaa ja kehittyä yhdessä perheensä kanssa johti hänen elämänsä ja uskomustensa lähes täydelliseen purkamiseen alkutekijöihinsä. Hänen oli käännettävä elämässään kaikki ylösalaisin. Kun hän lopulta selvisi elämänsä kaaoksesta, hän havaitsi oman prosessinsa olleen hyvin samankaltainen Noukin kokemusten kanssa sen suhteen, miten herääminen tapahtui selvästi vaiheittain. Noukin tavoin Tomaskin joutui toteamaan, ettei ollut olemassa yhtään hyvää, yksiselitteistä egosta vapautumiseen ja Totuuden löytämiseen tähtäävää teosta. Niinpä hän ryhtyi kirjoittamaan sellaista yhdessä Noukin kanssa. Tomas oli meille kaikille elävä esimerkki siitä, mitä egosta vapautuminen todella käytännössä tarkoittaa.

Tomas valitsi tietoisen tien oppiakseen Ihmeiden oppikurssissa opetetun Luottamuksen kehittymisen. Hän päätti käydä valitsemansa tien loppuun saakka ja valitsi tähän mielen harhan syövästä. Hän käytti tätä kokemustaan herätäkseen täydellisesti asettamalla rauhan aina etusijalle ja jättäen huomiotta (antaen anteeksi) kaikki näennäiset kehoon liittyvät asiat. Hän eli täydessä ilossa eikä kärsinyt lainkaan, kunnes hän jätti uniruumiinsa sapattina joulukuun 5. 2010. Tomas omistautui osoittamaan meille, millainen valhe kuolema on.
www.takemetotruth.comTeokset