Me pyrimme synnynnäisesti päsemään kohti Jumalaa. Mutta se magneetti, joka johdattaa meitä henkisellä matkallamme, ei sijaitse aivoissamme vaan sydämessämme. Joan Borysenko Sielun kompassi

Johdanto  13

Osa I: Oma energiapyörteesi jaVetovoiman laki

Miten opit vetämään puoleesi ilontäyteisiä Luojakumppaneita  25
Elämässä on kyse nimenomaan ihmissuhteistamme  29
Löydä sopusointu ensin, toimi vasta sitten  30
Elämmekö virheellisten käsitysten alaisina?   33
Selkeämmän näkemyksen saavuttaa, kun ottaa askeleen taaksepäin  36
Aika ennen syntymistäsi fyysiseen kehoosi  37
Syntymäsi  38
Suhteesi omiin vanhempiisi  39
Suhteesi omiin sisaruksiisi  43
Energiapyörteemme ja Vetovoiman laki  44
Voimallizen, Ikuinen ja Universaali Vetovoiman laki  50
Siedämmekö toisia ihmisiä, vai sallimmeko heidän olla sellaisia kuin ovat?  53
Sallimisen taidon opetteleminen  56
Kykenemmekö vaikuttamaan toisiin ihmisiin sen sijaan, että yrittäisimme hallita heitä?  59
Miten voidaan harmonisoida perhe, jonka jäsenet ovat aivan liian erilaisia keskenään?  61
Lapselle...  64
Ja vanhemmille...  66
Ja lopuksi sinulle, joka esitit kysymyksen...  67
Päteekö Vetovoiman laki myös kotitöihin?  68
Mutta entä jolleivät mielenkiintomme kohteet enää käy yksiin?  71
Entä jollei jompikumpi halua suhteen päättyvän?  73
Energian harmonisoiminen 30 minuutissa  75
Onko minua varten olemassa vain yksi ja ainoa täydellistä kumppani?  76
Miten voi löytää täydellisen liikekumppanin?  79
Kuka on pätevin hallitsemaan meitä?  82
Mikä on paras hallitusmuoto?  84
Mikä on luontainen suhteemme eläimiin?  85
Luomisen kolme vaihetta  86
Pystymmekö me vaikuttamaan eläimiin, vai voimmeko ainoastaan hallita niitä?  87
Millainen on ihanteellinen suhde fyysisen olemuksemme ja Aineettoman älyn välillä?  89
Entä jos jonkun henkilön työpaikka tuntuu epämukavalta?  92
Miten me kaikki voimme "saada aivan kaiken"?  95
Ovatko oikeudelliset sopimukset ristiriidassa luovuuden kanssa?  97
Mikä saa krooniset terapeuttiset ongelmat jatkumaan loputtomiin?  99
Miten voimme parhaiten olla avuksi niille, jotka ovat hädässä?  100
Miksi jotkut ihmiset vetävät jatkuvasti puoleensa tuskallisia ihmissuhteita?  103
Jäävätkö jotkut ihmiset ikuisesti lapsuudessa saamiensa vaikutteiden orjiksi?  104
Onko teitä siunattu hankalalla lapsella?  106
Miten ihminen voi siirtyä epäharmonian tilasta suloiseen sopusointuun?  108
Johtavatko lapsuuden kielteiset kokemukset aina kielteiseen aikuisuuteen?  110
Vanhojen kärsimysten syytteleminen voimistaa nykyistä kärsimystä  111
Minkä takia "ongelmien korjaaminen" yksinkertaisesti vain pahentaa niitä?  113
Abraham, puhu meille rakkaudesta  114
Milloin on aika lakata yrittämästä?  115

Osa II: Pariutuminen ja Vetovoiman laki

Miksen ole vieläkään löytänyt omaa kumppaniani?  121
Alan keskittyä siihen, mitä haluan saada parisuhteelta  122
Olet varmaankin nähnyt useita epäharmonisia parisuhteita  128
Mutta ellei parisuhteeni kestäkään?  129
Miksi suhde Abrahamiin tuntuu niin luonnolliselta?  132
Eikö sielunkumppanilla pitäisi olla kaunis mieli?  136
Mikään ei ole niin tärkeää kuin oman olon tunteminen hyväksi  137
Hän haluaa kyllä löytää miehen, mutta ei tuota miestä  140
Ihmissuhteet ja Myönteisten näkökohtien luetteloiminen  142
Oma värähtelyni määrää, millaisia asioita vedän puoleeni  143
Mutta entä jos joku toinen valitseekin meille kumppanin?  145
Miten voisin löytää tai ilmentää täydellisen kumppanin, tai miten voisin itse olla täydellinen kumppani?  146
Mikä ero on kumppanin haluamisen ja kumppanin tarvitsemisen välillä?  147
Onko edes mahdollista pysytellä myönteisenä "puutetta" kokevien ihmisten lähettyvillä?  149
Ennen nukkumaanmenoa tehtävä lyhyt harjoitus, joka muuttaa ihmissuhteitasi  151
Mitä oikein odotan ihmissuhteiltani?  151
Millaisia piirteitä täydellisessä puolisossa tulisi olla?  153
Eivätkö luonnonlait säätelekään pariutumistamme?  154
Mikä oikeastaan on luonnollista paria muodostaville ihmisille?  157
Jos tunnen oloni hyväksi, vedänkö aina puoleeni muita jotka tuntevat samoin?  159
Eikö kenestä tahansa voisi tulla minulle täydellinen kumppani?  161

Osa III:  Seksuaalisuus ja Vetovoiman laki

Seksi, seksuaalisuus ja aistillisuus  165
Ovatko seksuaalisuutta koskevat lakimme Aineettoman ulottuvuuden säätämiä?  171
Seksuaalisuutta ohjaavat vaistot, eivät suinkaan lait  172
Entä jos ihmiset käyttäytyisivät seksuaalisuuden suhteen niin kuin villieläimet?  175
Entä jollei yhteiskunta hyväksy seksuaalista yksilöllisyyttä?  177
Kuka oikein määrittelee ihmisten seksuaalisen hierarkian?  181
Miten voimme sovittaa yhteen seksuaaliset luomishalumme?   185
Seksin pelko pilaa kokonaan koskettamisen nautinnon  188
Aina voi aloittaa puhtaalta pöydältä  192
Miten voi päästä takaisin nautinnollisen seksuaalisuuden taajuudelle?  193
Seksi, uskonto ja mielisairaalaan sulkemiset?  196
Miksi ihmiset lausuvat turhaan Jumalaan ja seksiin liittyviä sanoja?  197
Miksi media lähettää jatkuvasti tuskallisia asioita koskevia uutisia, mutta sensuroi kaiken miellyttävän?  198
Yksiavioisuus – luonnollista vai luonnotonta?  200
Seksi, taide, uskonto ja yksiavioisuus  202
Millainen on paras mahdollinen aistillinen tai seksuaalinen kokemus?  204
Jokainen avioliitto oli erilainen, muttei kuitenkaan parempi  207
Abraham ehdottaa muutamia parisuhteen vahvistamiseen sopivia valoja  210

Osa IV: Vanhemmuus ja Vetovoiman laki

Millainen vaikutus valvovalla vanhemmalla on lapsen käyttäytymiseen?  215
Millainen on lapsen suhde toisiin lapsiin, jollei aikuisia ole mukana?  217
Millaisia ovat luonnolliset isän ja äidin roolit?  218
Täydellisen vanhemman näkökulma  219
Millaisia ovat samaan perheeseen kuuluvien vanhempien ja lasten Sisimmät olemukset?  223
Onko perheillä joitakin erityisiä, jo ennen syntymää päätettyjä yhteisiä aikomuksia?  224
Kenelle me oikein olemme suurimmassa vastuussa?  225
Mitä vanhemmat voivat oppia lapsiltaan?  225
Miksi sisarukset reagoivat samoihin vaikutteisiin eri tavoin?  226
Täytyykö lasten "muistuttaa" vanhempiansa?  228
Määräävätkö perityt luonteenpiirteeni väistämättä kaikki tulevat kokemukseni?  229
Eikö lapset pitäisi ottaa pois väkivaltaisilta vanhemmilta?  230
Tekisivätkö lapset lainkaan kotitöitä, jollei heille pidettäisi kuria?  233
Estääkö "perheen sisäinen sopusointu" välttämättä henkilökohtaisen vapauden?  234
Kenen perheenjäsenistä pitäisi olla vastuussa?  236
Vanhempien ja lasten välillä syntyvät harmoniset tai traumatisoivat kokemukset  237
Vaikuttavatko vanhempien uskomukset väistämättä myös heidän jälkikasvuunsa?  239
Kuka oikein on syypää siihen, jos perhe toimii huonosti?  241
Mutta miten ihmeessä vauvat muka voisivat "vetää puoleensa" ei-toivottuja kokemuksia?  244
Miksi jotkut lapset syntyvät autistisiksi?  246
Kiitollisuuden tunne on avaimenne Energiapyörteeseen  251

Osa V: Itsensä arvostaminen ja Vetovoiman laki

Minkä vuoksi ihmiset menettävät itseluottamuksensa?  258
Mikä on ensimmäinen askel kohti itsensä arvostamista?  260
Miten Vetovoiman laki vaikuttaa kilpailuun?  262
Entä jos vertailemme itseämme toisiin ja tulos onkin meille itsellemme epäedullinen?  263
Entä jos pelkäämme maailmanlaajuista talouskriisiä?  264
Miten itsekkyys ja Vetovoiman laki sopivat yhteen?  268
Onko meidän annettava toisten ihmisten pyrkimysten johdattaa meitä?  269
Miten voisin tuntea enemmän arvostusta omaa itseäni kohtaan?  270
Mikä oikeastaan on elämäni tarkoitus?  272
Menetelmiä, jotka auttavat pääsemään Energiapyörteen sisään  273
Kun olet juuri herännyt  275
Millaista elämä on, kun sitä tarkastelee Energiapyörteen sisältä käsin  282

Osa VI: Abrahamin puheenvuoro Vetovoiman laki -työpajassa

Ohjelmoitiinko sinut jo lapsena ajattelemaan kielteisesti?  287
Vetovoiman laki ohjaa koko Maailmankaikkeuttanne  289
Onko ystäväsi toisinaan niin ärsyttävä, että hän saa olemuksesi laajenemaan?  293
Kaikki yhteistyöhön tarvittavat osaset kootaan yhteen  297
Näin pääsette oman voimakkaan ja vetovoimaisen Energiapyörteenne sisään  299
Vastakohdissa ei oikeastaan ole kyse siitä, että jokin olisi mennyt pieleen  302
Oletteko valmiita kohtaamaan oman Energiapyörteenne?  304
Vetovoiman laki sekä Lakiin perustuvat käsitykset  308
Onko lapsen ansaittava jotenkin oma Hyvinvointinsa?  316
Onko rakastavaisten kesken olemassa mitään oikeanlaisia odotuksia?  323
Sunnuntain päätössanat Ashevillessa, Pohjois-Carolinassa  329
Luettelo virheellisistä käsityksistä  331
Kirjoittajista   334

Takaisin