Me luomme itse omat demonimme ja ruokimme niitä. Jos haluamme herätä, meidän on lyötävä ne. Jed McKenna Henkisesti epäkorrekti valaistuminen
© Copyright 2017 Marko Karilahti ja Kustannus Oy Taivaankaari

Johdanto

Tämä kirjan kirjoittamisen myötä olen saanut tutustua itseeni perinpohjaisesti ja toivon, että sinulla on nyt se sama tilaisuus.

Jokainen saapuu reikin pariin omaa tietä pitkin. Se saattaa tapahtua silkasta mielenkiinnosta, sattuman kautta, ystävän kehotuksesta tai jonkin kriisin seurauksena. Reikijärjestelmä on paljon enemmän kuin pelkkä energiahoitomuoto. Se on itsensä kohtaamisen menetelmä ja eheytymisen väline. Reikin juuret ovat Japanin Tendai buddhalaisuuden ja samuraiden historiassa ja reikissä on pitkälti kyse energiasta, mielestä ja tietoisuudesta sekä niiden käytöstä. Reikiin ei myöskään tarvitse uskoa, jotta se toimisi.

Olin varhaisteini-iässä, kun kiinnostukseni henkisiin asioihin heräsi. Ostin 1980-luvulla varmaankin ensimmäisen joogaa käsittelevän suomenkielisen kirjan, sillä tieto ihmisestä perinteisten lähteiden ulkopuolelta kiehtoi minua suuresti. Myöhemmin kiinnostukseni kohteet monipuolistuivat. Ahmin kirjallisuutta rajatieteistä, psykologiasta ja muista vastaavista aiheista. Ymmärsin, että ihminen ja elämä on enemmän kuin sen yleisesti ajateltiin olevan. Erityisesti ihmisen saavutukset mielen sekä kehon äärirajoilla kiehtoivat minua. Jossain vaiheessa kiinnostuin myös kamppailulajeista. Aikidon myötä päädyin lopulta reikin ja shiatsun pariin. Minut ajoi näiden asioiden luokse kiinnostus ki'hin, elämänvoimaan. Idässä ki on melko yleinen käsite, jolle ei länsimaissa oikein löydy sanana kunnollista ja kuvaavaa vastinetta, joten olen päätynyt tässä kirjassa käyttämään sanaa elämänvoima. Olen pyrkinyt löytämään henkilökohtaisen suhteen tähän elämänvoimaan, jota kamppailulajeissa käytetään taistelemiseen (kova ki) ja esimerkiksi reikissä hoitamiseen ja eheyttämiseen (pehmeä ki). Ki'tä on olemassa karkeasti luokitellen viittä eri laatua: sisäänpäin pehmeää, sisäänpäin kovaa, ulospäin pehmeää, ulospäin kovaa sekä irtipäästävää.

Kun katson ajassa taaksepäin, tunnistan, että suurimmat mielenkiintoni kohteet ovat olleet tietoisuuden tasojen tutkiminen sekä parantumisen mekanismiin ymmärtäminen. Jonkinlainen valaistumisen pakko myös ajoi minua eteenpäin; ajan myötä valaistumisen käsitteeni on vain melko lailla muuttunut.

Suhteeni reikiin oli alusta asti hyvin läheinen. Jo ensimmäisen saamani hoidon perusteella totesin, että tämä on tarkoitettu juuri minulle. Hoitomuodon lisäksi se on myös hyvin lempeä itsensä kohtaamisen menetelmä ja eheytymisen väline. Se on samalla polku, matka ja työkalu. Olen paljosta velkaa sekä reikille että aikidolle. Näistä molemmista löytyy niin monta eri syvyystasoa kuin vain haluaa etsiä. Mielestäni reikin opetuksessa tulisi aina antaa koko oma osaaminen oppilaan käyttöön ja todella tunnistaa hänen vahvuutensa ja se polku, jolla hän on. Hoitojen tekemisessä tulisi myös antaa koko osaaminen hoidettavan käyttöön. Omaa osaamistaan ei koskaan tulisi säästellä. Olen itse päässyt opiskelemaan hyvien opettajien johdolla sekä reikiä että shiatsua. Yksinkertaistettuna näiden kahden hoitomuodon ero on seuraava: kuvittele puutarhaletku, jonka sisällä on tukos. Reikissä lisätään painetta letkuun, jotta tukos poistuisi kun taas shiatsussa painellaan tukoskohtaa letkun ulkopuolelta saman lopputuloksen saavuttamiseksi. Keskityn tässä kirjassa pääasiassa reikiin ja reikihoitoon, mutta käsittelen sen lisäksi muitakin tärkeitä asioita, kuten ravitsemusta, kehoa ja mieltä. Pyrin kertomaan pelkästään omista kokemuksistani. Jos haluat olla kanssani eri mieltä asioista, se on erittäin tervetullutta, koska olen itsekin pyrkinyt rakentavasti kyseenalaistamaan sekä omia että muiden ajatuksia.

Reiki on erinomainen energiahoitomuoto, koska se toimii, vaikka asiakas ei sen toimivuuteen uskoisi. Itse asiassa se toimii, vaikka hoitaja itsekään ei siihen uskoisi. Se on hoitomuotona myös erittäin kokemuksellinen, joten jokainen kokee hoidon eri tavalla ja jokaisen hoitokerran erilaisena. Hoito antaa kuitenkin aina sen, mikä on hoidettavalle juuri sillä hetkellä parhaaksi. Reiki on myös itsetuntemusjärjestelmä, jonka avulla voi merkittävästi päästä eteenpäin.

Itse edustan suomalaisen Usui Reiki Ryoho ry:n opetuksia, ja tässä kirjassa esitetyt reikikurssien sisällöt nojaavat mainitsemani reikiyhdistyksen opetuksiin ja perinteisiin.

Eheytyminen löytyy hienovaraisen prosessin kautta eikä minkään megahypyn seurauksena. Ei ole yhtä pikatietä eheytymiseen vaan ainoastaan määrätietoista työtä itsensä kanssa. Voisin sanoa, että eheytymisen polulla on tarjolla vain lapiohommia. Eheämmän elämän rakentamiseen kuuluvat toki myös vastoinkäymiset. Määrätietoisuus ja lempeys vievät sinut jo melko pitkälle. Mielestäni jokaisen elämän tulisi olla jokaiselle itselleen merkityksellistä, ja oman elämänsä ulkopuoliseksi tunteminen johtuu pitkälti siitä, että tavoittelemme muiden pyrkimyksiä emmekä ole yhteydessä omaan itseemme. Yleensä emme edes tiedä keitä olemme ja mitä haluamme. Haluammeko elää omaa vai jonkun toisen elämää?


Takaisin